Догори

K2_WedPMEESTE_October+0300ROctPMEEST_WedPM2018

K2_WedPMEESTE_October+0300ROctPMEEST_Oct+03003EEST12 K2_WedPMEESTE_October+0300ROctPMEEST_2018EPMR

Професійна освіта в аграрному секторі України: сучасні парадокси та перспективи

Якими є реалії профтехосвіти в аграрному секторі України? Які проблеми турбують учнів та роботодавців? Що очікує на дану сферу у найближчому майбутньому?

Ці та інші питання були предметом дискусії під час засідання круглого столу, що пройшло 24 жовтня у м.Чернігові на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області. Під час заходу експерти Центру транскордонного співробітництва представили результати дослідження в рамках проекту «Сприяння регіональній професійній освіті у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій в країнах Східного партнерства».

 

В економіці України попит на робітничі професії аграрного спрямування не задовольняється за рахунок пропозиції робочої сили, котра готується вітчизняними закладами профтехосвіти. Сучасна системи підготовки робітників аграрної галузі – неактуальна та неспроможна забезпечити підготовку кваліфікованих робітників відповідно до соціально-економічних потреб суспільства.

10

Причинами непопулярності професійно-технічної освіти є:

  • кон’юнктура ринку праці (кількість вакансій кваліфікованих робітників сільського господарства є найменшою серед усіх професійних груп (1% від усіх вакансій у 2017 р.), а навантаження на одне вільне робоче місце – найвищим (44 особи на одну вакансію у 2017 р.);
  • недосконалість механізму формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників;
  • неефективний моніторинг ринку праці.

«Недофінансування та відсутність продуктивного і взаємовигідного партнерства із бізнесом – бар’єри на шляху подолання хронічних проблем аграрної профтехосвіти. Потрібне перезавантаження системи з боку держави, інакше на аграрний сектор очікує “кадровий голод”», – зауважила Тетяна Зосименко, експерт проекту, к.е.н., доцент Чернігівського національного технологічного університету.

11

Директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області Віктор Гріненко зазначив: «Немає в Україні моделі, яка б дозволяла нам ефективно відстежувати і прогнозувати ситуацію на ринку праці. Використовуючи міжнародний досвід, донорські програми ми намагаємося сформувати уяву про те, як обраховувати, як досліджувати і якими параметрами користуватись для того, щоб найефективніше і максимально чітко уявити кого, на коли і з яким рівнем кваліфікації ми маємо підготувати».

Результати дослідження та підсумки обговорення будуть враховані при підготовці рекомендацій щодо реформування вітчизняної професійної сільськогосподарської освіти.

Донцова Олеся

ГО «Центр транскордонного співробітництва»

097-983-04-88

ctsorgua22@gmail.com

www.cts.org.ua

Довідково: проект «Сприяння регіональній професійній освіті у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій в країнах Східного партнерства» отримує підтримку через схему регрантингу Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та фінансується Європейським Союзом в рамках його підтримки громадянського суспільства в регіоні. У рамках схеми регрантингу Форум громадянського суспільства Східного партнерства підтримує проекти своїх членів, які сприяють досягненню місії та цілей Форуму. Загальна сума для конкурсу 2018 року складає 250 000 євро. Гранти доступні для ОГС країн Східного партнерства та країн ЄС. Основними напрямками підтримки є демократія та права людини, економічна інтеграція, навколишнє середовище та енергетика, контакти між людьми, політика в галузі соціальної та трудової політики.

Проект спрямований на покращення регіональної професійної освіти у сфері сільського господарства країн Східного партнерства. Метою даної ініціативи є вивчення потреб регіональної професійної освіти аграрного спрямування, розробка рекомендацій щодо подальшого вдосконалення програм професійної освіти на регіональному рівні у країнах-учасницях Східного партнерства (зокрема, Україні, Молдові та Грузії), а також просування реформ у країнах Східного партнерства у сфері професійної освіти, посилення регіональної співпраці та ефективного формування державної політики.