Догори

Українська призма. Між стратегічним партнерством і безпекою. Вересень 2013

This is the HTML version of Українська призма. Між стратегічним партнерством і безпекою. Вересень 2013 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Зміна геополітичного розкладу сил, зміщення акцентів у розгортанні конфліктівз глобального на регіональний рівень, актуалізація нових загрозтранснаціонального характеру зумовлює необхідність перегляду Україною основпобудови відносин з країнами регіону Східної Європи, Чорноморського басейнута не в останню чергу зі світовими лідерами. Наразі відносини з Росією, Китаєм та Сполученими Штатами Америки носять стратегічний характер. На регіональному рівні Польща та Туреччина представля-ють важливе стратегічне значення для України. Німеччина як впливовий гравець на рівні ЄС також відіграє все більш помітну роль, яка не зводиться до слідування у фарватері зовнішньої політики Євросоюзу відносно України. Подальший розвиток стратегічних відносин має зосереджуватись на трьох «китах»: активізація та посилення політичного і безпекового діалогу, подальша розбудова та оптимізація торгово-економічного та інвестиційного співробітництва, а також кооперація в енергетичній сфері. Зважаючи на позаблоковий статус України, стратегічні відносини надають можливість для формування нових інструментів співпраці з країнами-партнерами у військовій та безпековій сферах. Тому Київ має приділяти особливу увагу багатостороннім інтеграційним ініціативам оборонно-го та безпекового характеру.