Догори

Регіони України – 2014

HTML версія книгиРегіони України – 2014 Сторінка 98
Щоб дивитися книгу під Flash, необхідний Flash Player 8 або новіше, а також Javascript повинен бути включений. Завантажити Flash Player можна тут

Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень у рамках ініціативи Асоціації регіональних аналітичних центрів (АРАЦ), підтриманої Регіональним представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, має честь презентувати перший номер інформаційно-аналітичного щорічника «Регіони України».

Ми мали на меті підготувати аналітичний продукт, який би відображав соціально-економічні та політичні особливості та динаміку регіонального розвитку. Особливістю збірки є те, що авторами статей є незалежні регіональні експерти, а викладені матеріали – альтернативний до офіційного погляд на регіональний розвиток України. Тезисне подання інформації за єдиною структурою дозволяє проводити порівняння регіонів та стане основою подальшого аналізу динаміки регіональних процесів.

Polissya Foundation for International and Regional Studies has the honor to present the first issue of research and information yearbook "Regions of Ukraine" under the initiative of the Association of Regional Think Tanks (ARTT), supported by the Regional Office of the Friedrich Ebert Foundation in Ukraine and Belarus.

We aimed to prepare an analytical product that would reflect socioeconomic and political characteristics and dynamics of regional development. The feature of the digest is that the authors of articles are independent regional experts and the given information is an alternative to the official view of the regional development of Ukraine. Thesis submission of information by a single structure allows comparing regions and will form the basis of further analysis of the dynamics of regional processes.